Polarno leto

Polar Year, A

Anders zapusti rodno Dansko in gre učit na podeželju Grenlandije. A takoj ko prispe tja, naleti na težave s precej tesno povezanimi vaščani. Zgolj skozi nespretne poskuse in polomije se bo lahko otresel svojih srednjeevropskih predsodkov in sprejel njihov snežni način življenja.