Izjava o zasebnosti družbe Duplicato Media d.o.o.

 

Splošne informacije

 1. Družba DUPLICATO MEDIA d.o.o. s sedežem v Zagrebu, Kamenarka 1, DŠ: 74258457781 (v nadaljevanju besedila: Družba in/ali Vodja obdelave) od vas zbira in obdeluje osebne podatke v skladu s to Izjavo o zasebnosti.
 1. Z Izjavo o zasebnosti želi Družba z namenom zagotavljanja poštene in pregledne obdelave dati uporabnikom svojih uslug jasne informacije o obdelavi in zaščiti njihovih osebnih podatkov ter jim omogočiti preprost nadzor in upravljanje osebnih podatkov in privolitev.
 1. Družba se zavzema za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov.
 1. Če imate kakršno koli vprašanje, povezano z zaščito osebnih podatkov, prosimo, kontaktirajte našo odgovorno osebo za zaščito osebnih podatkov z e-pošto na naslov elektronske pošte: info@cinestartvchannels.com
 1. Kadar koli in brez navedbe vzroka si pridržujemo pravico sprememb te Izjave o zasebnosti. O vsaki spremembi te Izjave o zasebnosti bodo uporabniki obveščeni na spletni strani cinestartvchannels.si (V nadaljevanju besedila: Spletna stran).
 1. Z e-pošto vas lahko občasno spomnimo na Izjavo o zasebnosti, medtem ko je na Spletni strani vedno veljavna različica Izjave o zasebnosti.

 

Načela obdelave osebnih podatkov

Vodja obdelave obdeluje osebne podatke obiskovalca Spletne strani in prejemnika Novic (v nadaljevanju besedila: Posameznik) po naslednjih načelih zaščite osebnih podatkov:

 • Zakonitost, poštenost in preglednost – Družba ravna pri obdelavi osebnih podatkov v skladu z zakonom ter posamezniku ponuja zlahka dostopne in razumljive informacije in komunikacijo o obdelavi osebnih podatkov;
 • Omejen namen – Družba zbira in obdeluje osebne podatke samo za določen in zakonit namen ter jih dalje ne obdeluje na način, ki ni v skladu z namenom, zaradi katerega so zbrani;
 • Zmanjšanje količine podatkov – Družba uporablja samo tiste podatke Posameznika, ki so primerni in nujni za dosego določenega zakonitega namena;
 • Točnost osebnih podatkov – da bi zagotovili pošteno in pregledno obdelavo osebnih podatkov in da bi preprečili morebitne zlorabe, morajo biti osebni podatki točni, celoviti in ažurni. Za nas je zelo pomembno, da Posameznik o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov obvesti Vodjo obdelave takoj ali v najkrajšem možnem roku;
 • Omejevanje shranjevanja podatkov – Družba shranjuje osebne podatke Posameznika tako dolgo, kolikor je nujno potrebno za opravljanje določenega namena ter jih po tem izbriše iz vseh evidenc oziroma na njih opravi anonimizacijo in/ali psevdonimizacijo;
 • Celovitost in zaupnost – Družba obdeluje osebne podatke na varen način, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo, ter v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja (recimo: dostop do osebnih podatkov Posameznika imajo samo pooblaščene osebe, ki to nujno potrebujejo za opravljanje dela, ne pa druge osebe).

 

Osebni podatki, ki se obdelujejo, in uporaba osebnih podatkov

Ta Izjava o zasebnosti pojasnjuje:

 • Vrste osebnih podatkov, ki jih Vodja obdelave zbira o vas;
 • Način, na kateri Vodja obdelave pridobiva vaše osebne podatke;
 • Načine, na katere Vodja obdelave uporablja vaše podatke;
 • Principi, na podlagi katerih Vodja obdelave uporablja vaše osebne podatke;
 • S kom Vodja obdelave deli vaše osebne podatke;
 • Kako Vodja obdelave ščiti vaše osebne podatke ter
 • Ali in zakaj Vodja obdelave prenaša vaše osebne podatke zunaj Evropske unije

 

Vrste osebnih podatkov, ki jih Vodja obdelave zbira in obdeluje

 1. Vodja obdelave zbira samo tiste osebne podatke, ki so nujni za določeni zakoniti namen obdelave.
 2. Vodja obdelave lahko med svojim poslovanjem zbira vaše osebne podatke, vključno takrat, ko kontaktirate Vodjo obdelave, želite informacije ali uporabljate usluge Vodje obdelave.
 1. Osebni podatki, ki jih Vodja obdelave zbira in obdeluje glede na Posameznika, vključujejo:
 • osebne podatke za identifikacijo: ime in priimek;
 • podatke kontakta: naslov elektronske pošte;
 • tehnične podatke (število Posameznikovih obiskov Spletne strani ali prejetje in uporabo materialov in komunikacij, ki jih Družba pošilja Posamezniku po elektronki pošti), pridobljene prek piškotkov (ti. cookies);
 • in druge podatke o Posameznikih, ki jih Posamezniki morda dajo Vodji obdelave (recimo: s komunikacijo z Vodjem obdelave prek e-pošte, telefona in podobno).
 1. Vodja obdelave ne obdeluje posebnih kategorij osebnih podatkov Posameznika, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mišljenje, verska ali filozofska prepričanja in članstvo v sindikatu, genske podatke, biometrijske podatke, podatke, ki se nanašajo na zdravje ali podatke o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti Posameznika, niti osebnih podatkov, ki se nanašajo na kazenske obsodbe ali kazniva dejanja.

 

Način zbiranja osebnih podatkov

 1. Družba zbira osebne podatke Posameznika na različne načine, vključno z:
 • prijavo Posameznika na novice na Spletni strani Družbe;
 • ko da Posameznik informacijo med neposredno komunikacijo z Družbo, vključno z osebno komunikacijo z osebjem Družbe in komunikacijo prek Spletne strani in elektronske pošte;
 • med spremljanjem Spletne strani Vodje obdelave, vključno s stranmi in elektronsko pošto, poslano Družbi ali od nje;
 • kot del poslovnih procesov Družbe s poslovnimi partnerji.
 1. Ko Vodja obdelave zbere osebne podatke Posameznika na enega od naštetih načinov, jih uporabi izključno v namen, o katerem je bil Posameznik seznanjen v času zbiranja teh podatkov.

 

Namen in čas hrambe osebnih podatkov

 1. Kadar Vodja obdelava zbira in obdeluje osebne podatke Posameznika, to počne, da bi:
 • izpolnil svoje obveznosti iz pogodbe s poslovnimi partnerji Družbe;
 • zaradi ponujanja uslug Družbe in/ali njenih povezanih oseb na trgu; vključno s pošiljanjem
 • publikacij in biltenov Posameznikom;
 • zaradi analize in urejanja Spletne strani, vključno z nadzorom nad uporabo Spletne strani
 • omogočil dostopnost podatkov, ki jih je Posameznik zahteval.

 

A. IZVRŠEVANJE POGODBE

Vodja obdelave kot ponudnik uslug svojim poslovnim partnerjem zbira o Posameznikih naslednje podatke: ime, priimek in e-naslov.

Navedeni osebni podatki se zbirajo z namenom sklepanja in izvrševanja pogodb s strani Vodje obdelave kot ponudnika usluge in izvrševanja poslovnih procesov, ki vključuje reševanje sporov s poslovnimi partnerji.

V obsegu, v katerem je to razumno potrebno, v zvezi z uslugami Družbe, je mogoče, da bo moral Vodja obdelave osebne podatke deliti s tretjimi osebami. Prosimo, da pregledate podnaslov Osebe, s katerimi delimo osebne podatke Posameznika.

Osebni podatki, zbrani v ta namen, bodo popolnoma izbrisani iz vseh sistemov shranjevanja Vodje obdelave ter njegovih izvrševalcev obdelave (če ti obstajajo) najkasneje v 8 dneh od dneva prenehanja poslovnega odnosa med Družbo in poslovnim partnerjem oziroma kasneje, če je s posebnim zakonom predpisana obveznost Vodje obdelave o hrambi navedenih podatkov.

 

B. MARKETING IN RAZVOJ TER IZBOLJŠANJE USLUG DRUŽBE

Osebne podatke, ki so dostavljeni Vodji obdelave s strani Posameznika (ime, priimek in e-naslov) lahko Vodja obdelave uporablja, da bi izvedel:

 • Ali Posameznik bere e-pošto in drugi material Družbe, vključno z bilteni, bodisi s prevzemanjem prilog v e-pošti ali z odpiranjem povezav (linkov);
 • Ali Posameznik odpira spletne povezave, povezave za odjavo ali povezave z dogodki, vključene v e-sporočila in marketinški material Družbe;
 • Ali Posameznik obiskuje Spletno stran in na kateri način, potem ko odpre povezave, ki mu jih je Družba dostavila. To se dela s pomočjo programske opreme za postavljanje piškotkov v napravo Posameznika, ki spremljajo to dejavnost in jo beležijo. Prosimo, da preverite obvestilo o uporabi piškotkov znotraj te izjave o zasebnosti.

Navedene podatke Posameznika uporablja Vodja obdelave tudi za pošiljanje marketinških sporočil, biltenov, e-sporočil o uslugah Družbe z namenom promoviranje Družbe.

Če ne želite več sprejemati navedenih marketinških sporočil, biltenov ali e-sporočil o uslugah Družbe, se lahko kadar koli odjavite s pošiljanjem e-pisma na: info@cinestartvchannels.com.

Osebni podatki, zbrani za ta namen, se hranijo trajno oziroma do obvestila Posamezniku iz predhodnega odstavka.

 

Osnove za obdelavo osebnih podatkov

 Vodja obdelave obdeluje osebne podatke Posameznika na naslednjih osnovah:

 • izrecne privolitve Posameznika za prejemanje marketinških sporočil, biltenov, e-obvestil o uslugah Družbe;
 • izvrševanje pogodbe o nudenju uslug Družbe ali druge pogodbe, sklenjene med Družbo in njenimi poslovnimi partnerji;
 • zakoniti interes Vodje obdelave, in sicer za: delitev osebnih podatkov s tretjimi osebami, kot je podrobno navedeno v tej Izjavi o zasebnosti.

 

 Osebe, s katerimi Vodja obdelave deli vaše osebne podatke

Družba lahko deli osebne podatke Posameznika s tretjimi osebami – poslovnimi partnerji Vodje obdelave v skladu s pogodbenimi obveznostmi, ki jih ima z le-temi. Navedeno predstavlja legitimni interes Vodje obdelave.

Neuralab (Neuralab Inc 1350 Avenue of Americas, New York, ZDA, Krešimir Končić) skrbi za Spletno stran in bazo e-naslovov Posameznikov ter tudi o prijavah in odjavah s seznama prejemnikov biltenov in je izvršitelj obdelave.

Društvo lahko koristi tudi usluge drugih dobaviteljev za potrebe analize uspešnosti biltenov, kot so Google, Facebook, MailChimp ali Kinsta, ki lahko zabeležijo vaš e-naslov med uporabo v skladu s pogoji uporabe njihovih uslug. Družba ne deli e-naslova Posameznika z navedenimi dobavitelji.

Vodja obdelave lahko deli osebne podatke tudi z nadzornimi telesi, s sodišči ali z državnimi agencijami, kadar je takšna delitev podatkov nujna zaradi spoštovanja vseh zakonskih zahtev. Razen če to zakon prepoveduje, bomo ukrenili vse razumne napore, da vas Družba vnaprej obvesti o tovrstnem posredovanju vaših osebnih podatkov.

Društvo ne dovoljuje, da bi bili osebni podatki Posameznika dostopni tretjim osebam s ciljem ponudbe izdelkov in uslug tretjih strani, razen če je Posameznik izrecno privolil v to.

 

Varovanje vaših osebnih podatkov 

 1. Družba jemlje varovanje osebnih podatkov resno in je ukrenila različne varnostne ukrepe, da bi zaščitila vaše osebne podatke.
 2. V skladu z veljavnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov Družba uporablja tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, rabo, razkrivanjem ali uničevanjem.
 3. Da bi zavarovalo osebne podatke Posameznikov in njihovo zasebnost, Družba izvaja ustrezne fizične, tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe. Ohranjanje in preverjanje varnosti se izvaja na trajni osnovi. Družba omejuje dostop do podatkov Posameznikov tako, da dostop do podatkov imajo izključno pooblaščene osebe, za katere je to nujno za opravljanje njihovih službenih nalog. Poleg tega Družba nenehno poučuje svoje osebje o pomembnosti zaupnosti in ohranjanju zasebnosti ter varnosti osebnih podatkov ter angažiramo partnerje, s katerimi se dogovarjamo o ustreznih zaščitnih ukrepih.

 

Pravice Posameznika

 1. Podajanje ugovora – Vodja obdelave si prizadeva za najvišje standarde pri obdelavi osebnih podatkov in resno pristopa k reševanju vsake pritožbe posameznika.

Če menite, da je obdelava osebnih podatkov, ki jo Vodja obdelave opravlja, v nasprotju s predpisi o varovanju osebnih podatkov, prosimo, da nas o tem obvestite pisno na naslov Vodje  obdelave ali na e-naslov:  info@cinestartvchannels.com.

Svojo pritožbo lahko naslovite tudi na nadzorno telo – Informacijski pooblaščenec, Ljubljana, Zaloška cesta 59, od 25. maja 2018 tudi nadzornemu telesu znotraj EU.

2. Pravica do dostopa: Vsak posameznik ima pravico zahtevati podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih Vodja obdelave obdeluje v zvezi z njim/njo ter o načinu, kako jih obdeluje.

3. Pravica do popravka: Če Vodja obdelava obdeluje vaše osebne podatke, ki so nepopolni ali netočni, lahko kadar koli od Vodje obdelave zahtevate, da jih popravi ali dopolni. Prosimo, da nas o kakršnih kolih spremembah vaših osebnih podatkov obvestite po e-pošti na naslov: info@cinestartvchannels.com, da lahko vaše podatke posodobimo.

4. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): Od Vodje obdelave lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če jih je obdeloval protipravno ali pa ta obdelava predstavlja nesorazmerno vdiranje v vaše zaščitene interese. Prosimo vas, upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki onemogočajo takojšnji izbris, na primer, pri z zakonsko predpisanih obveznostih arhiviranja.

5. Pravica do omejevanja obdelave: Od Vodje obdelave lahko zahtevate omejitev obdelave svojih podatkov:

 • če ugovarjate točnosti podatkov v obdobju, ki omogoča Vodji obdelave
 • preverjanje točnosti podatkov;
 • če je bila obdelava podatkov protipravna ali če zavračate izbris in namesto tega zahtevate omejitev obdelave podatkov;
 • če podatki niso več potrebni za predvidene namene, vendar jih še vedno potrebujete za uresničevanje pravnih zahtev; ali
 • če ste vložili pritožbo zaradi obdelave teh podatkov

6. Pravica do možnosti prenosa podatkov: Od Vodje obdelave lahko zahtevate, naj vam podatke, ki ste mu jih zaupali, dostavi v strukturirani obliki, v običajnem strojno berljivem formatu:

 • če te podatke obdeluje na osnovi soglasja, ki ste ga dali, in ki ga lahko prekličete ali zaradi izvršitve pogodbe in
 • če se obdelava opravlja s pomočjo avtomatiziranih procesov.

7. V določenih okoliščinah ima vsak posamezniki tudi pravico zahtevati prenehanje vsakega nepooblaščenega posredovanja svojih osebnih podatkov tretjim osebam ter zahtevati, da Vodja obdelave tretjim osebam ne posreduje osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

8. Uveljavljanje pravic: Če želite uveljavljati nekatero od navedenih pravic, se s pomočjo naših podatkov obrnite na nas: DUPLICATO MEDIA d.o.o., Zagreb, Kamenarka 1, e-mail naslov: info@cinestartvchannels.com.

9. Zloraba pravic: Če bi se katero od navedenih pravic uporabljali z očitnim namenom zlorabe, lahko Vodja obdelave zaračuna administrativno takso ali zavrne obdelavo vaše zahteve.

10. Kadar ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Vodje obdelave ali kadar umaknete predhodno dano odobritev, obstaja možnost, da Družba ne bo mogla uresničiti namena obdelave, ki je navedena v tej Izjavo o zasebnosti, ali da ne boste mogli koristiti naših uslug. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju, preden je bilo le-to umaknjeno.

11. Kadar ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Vodje obdelave ali kadar umaknete predhodno dano soglasje, je pomembno, da razumete, da lahko Družba še naprej obdeluje vaše osebne podatke v potrebnem ali na drug način dovoljenem z zakonom.

 

Posledice neposredovanja osebnih podatkov in upravljanje soglasij

 1. Če obvestite Družbo, da ne želite več prejemati marketinških sporočil, biltenov ali e-obvestil o uslugah Družbe, ne boste več prejemali naših marketinških sporočil, biltenov ali e-obvestil.
 2. Soglasje, ki ste ga dali Družbi za posamezne namene obdelave, lahko prekličete kadar koli. V tem primeru vaših osebnih podatkov, zbranih na osnovi soglasja, ne bomo več uporabljali za navedene namene.
 3. Spremembo soglasja lahko uveljavite prek spletne platforme ali s pošiljanjem e-pisma na e-naslov info@cinestartvchannels.com.

 

 Obvestilo o uporabi piškotkov (ti. cookies)

 1. Obveščamo vas, da Družba na svojih spletnih straneh uporablja piškotke (ti. cookies).
 2. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranjujejo na računalniku obiskovalca spletnih strani. Piškotke uporabljamo z namenom zagotavljanja delovanja vseh funkcij spletnega portala, ki so nujne za normalno delovanje spletne strani ter brez katerih dostop do spletne strani ni mogoč. Takšnih piškotkov se ne da izklopiti ali izbrisati, saj brez njih spletna stran ne bi pravilno delovala. Omenjeno piškotki pa ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov, temveč izključno tehnične podatke, potrebne za pravilno delovanje spletne strani.
 3. Na spletni strani so lahko tudi piškotki tretjih spletnih strani (kot so Google Analytics, Facebook in podobno) kot tudi kolački za oglaševanje ter podobne povezave, ki pa lahko prav tako zbirajo določene osebne podatke o vas. Teh piškotkov ne dodaja in jih ne nadzira Družba. Za več informacij o tem, kako tretja stran uporablja piškotke ter na katere načine lahko vi upravljate z njimi, prosimo, da obiščete ustrezne spletne strani tretje strani. Piškotki tretjih strani, ki se uporabljajo na spletni strani, so: Facebook, Google Analytics – servis za merjenje obiskov, HotJar – servis za analizo vedenja obiskovalcev na spletni strani.
 4. Piškotki za analizo, piškotki tretjih strani in piškotki za oglaševanje ter podobni piškotki se lahko shranijo na vašem računalniku samo z vašo izrecno privolitvijo. Takšne piškotke lahko drugače prek ustreznih nastavitev znotraj vašega spletnega brskalnika izključiti ali izbrisati.
 5. Večina spletnih brskalnikov dovoljuje piškotke, vendar pa lahko po navadi spremenite nastavitve brskalnika tako, da zavrne nove piškotke, onemogoči že obstoječe ali da vas obvesti, ko so novi piškotki poslani na vašo napravo. Piškotki tretjih strani, ki se uporabljajo na spletni strani, so: Google Analytics – servis merjenje obiskov, ter Facebook pixel.
 6. Za nastavitev svojega brskalnika tako, da preprečuje piškotke, si oglejte navodila za pomoč izdajatelja brskalnika (ki je po navadi v meniju “Pomoč”, “Orodja” ali “Nastavitve”).
 7. Poudarjamo, da se ob zavrnitvi ali onemogočenju piškotkov lahko določene funkcije spletne strani izgubijo. Onemogočanje piškotkov ali kategorije piškotkov pa ne izbriše piškotka iz vašega brskalnika. To morate narediti sami v meniju brskalnika. Piškotke lahko urejate z izbiro nastavitev v meniju svojega spletnega brskalnika. Svoje strinjanje s piškotki lahko kadar koli prekličete na enak način, prek nastavitev v meniju brskalnika.
 8. Vaše osebne podatke, zbrane s pomočjo piškotkov, brez vaše privolitve ne delimo s tretjimi osebami.
 9. Pravice Posameznika in druge informacije o osebnih podatkih, ki jih o vs zbirajo piškotki, lahko najdete v Izjavi o zasebnosti.
 10. Uporabniki bodo o vsaki spremembi te izjave o zasebnosti obveščeni na spletni strani www.cinestartvchannels.si
 11. Če imate kakršno koli vprašanje glede tega obvestila, prosimo, da nas kontaktirate prek info@cinestartvchannels.com.