DUPLICATO MEDIA društvo s ograničenom odgovornošću za audiovizualnu djelatnost

Skrajšan naziv: DUPLICATO MEDIA d.o.o.
Sedež podjetja: Kamenarka 1, Zagreb

OIB: 74258457781

Sodni register: Trgovački sud u Zagrebu, Reg. Uložak br. 1-54922
Osnovni kapital vplačan v celoti – 150.000,00 EUR
Direktor podjetja: Tomislav Vinceković

Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 66, Zagreb; IBAN HR7723600001101207780