Pravda za sve: Otpušten

True Justice S002E012: Fired

Kane pokušava uhvatiti priliku da dođe do Duha, ali FBI je obaviješten o njegovim aktivnostima i želi ga zaustaviti.