Samo in prijatelji: Častna murénska beseda

Sammy & Co: Moray's Word Of Honor

Filip je do grla sit, da Veliki Šef ravna z njim kot s tepcem. Bratu Marku in neznosnemu gospodarju obrne hrbet in spet sede v šolske klopi. Toda brez Filipa Marko kaj kmalu postane brezvoljen in povsem neučinkovit. Veliki Šef bo moral napeti vse sile, da bi Filipa prepričal, naj se spet vrne v svojo staro službo.