Prijateljska zver

O Animal Cordial

Nasilni bolj za preživetje, osredotočen na lastnik restavracije, ki se s pomočjo svojega osebja zoperstavi napadalcu, spremeni goste v talce in igra živcev se začne.