Pravda za sve: Prljavi novac

True Justice S002E005: Dirty Money

Bojan, čovjek iz Kaneove prošlosti, ponovno izranja i CIA vjeruje da je stigao u grad zaštititi osobu koja se brine za Duhovo pranje novca, a koja također stiže u grad.