Pravda za sve: Hitac

True Justice S002E013: The Shot

Kaneov tim žrtvuje sve da bi ga približio dovoljno blizu Duhu…