Narodni junak Ljiljan Vidić

Narodni Heroj Ljiljan Vidić

„Spoznajte Ljiljana Vidića, pesnika in junaka, čigar lik in delo sta še vedno vzor današnjim generacijam.“
Komedija absurda je umeščena v 2. svetovno vojno. Narodnoosvobodilno gibanje je pred razpadom, ko izvejo, da bo NDH organizirala tekmovanje talentov “DEJAVNIK X”, katerega zmagovalec bo nastopil na Poglavarjevem dogodku s samim Hitlerjem. Partizani pa vidijo v tem svojo zadnjo slamico rešitve. Na pomoč pokličejo Ljiljana Vidića, mladega vaškega pesnika. Ljiljan dobi nalogo napisati pesem, s katero bo partizanski bend nastopil na tekmovanju ter z malo talenta in veliko sreče likvidiral Hitlerja in tako končal vojno.