Črna jadra XXXVIII

Black Sails XXXVIII

Flint skuša še enkrat vreči Angleže. Silver je zapečatil svojo usodo. Rackham se sooči z Rogersom. Nassau ne bo nikoli več kot prej.