Bosch III, 7. del

Bosch III, ep. 7

Prava igra: Bosch in Robertson preiskujta primer Gunn. Z dodatnimi dokazi je ekipa vse bliže rešitvi Meadowsovega umora. Irving ocenjuje škodo zaradi še ene krize, povezane z Boschem. Edgar ukrepa. Primer Holland je na robu.