Ujeti I, ep. 5

Trapped I, ep. 5

V mestu plaz povzroči izpad elektrike. Ljudi v temi napadeta tesnoba in strah. Župana preseneti obiskovalec.