Hambureger Hill

Hamburger Hill

Nasilen in krut, toda izredno realističen film, ki prikazuje vietnamsko vojno v izrazito negativni luči, kot popolno zablodo politikov in generalov, za katere so vojaki zgolj statistika. Zaradi ukazov o nujnosti zajetja hriba 937 je skupina vojakov prisiljena brez prestanka oblegati dobro vkopane sovražnike, ki so pripravljeni do bridkega konca braniti svoje položaje. Po desetih dneh in 70 procentov izgub se položaj še vedno ne spremeni, kljub brezupni situaciji pa povelje še vedno ostaja isto, nove in nove napake pa zahtevajo še večji krvni davek in demoralizirajo vojake. Bitka v dolini A Shau je tako postala znana kot ena najbolj krvavih in brezglavih spopadov vietnamske vojne, hriba 937 pa se je prijelo zlovešče ime Hamburger Hill, saj je gost sovražnikov ogenj napadalce dobesedno scefral na kose.